Tavaszi virághoroszkóp 2.

 


KÉK LILIOM
/ akik a hónap 5., 14., 23.
napján születtek /

Uralkodója a MERK*R

A Nőszirom - típusú ember kíván -
csi,intelligens, nyughatatlan.Meg-
próbál kitűnni az átlagból. Imád   
utazni.Igazi világpolgár,bárhol ké -
pes élni,mert sehol nem akar mély
gyökeret ereszteni.Számára az anya
giaknak nincs jelentősége,

csak annyira,hogy meg tudja venni, amire szüksége van.Ezért aztán
sosem takarékoskodik, nem gondol a jövőre.Kísérletező, élénk
a fantáziája.Semmilyen korlátot nem tűr. A szerelemben fél az
érzelmektől, de a szenvedély is vonzza.A partnerkapcsolatban  
                                                                 inkább a kötetlen együttélést tudja elfogadni.Érzelmeit nehezen
                                                                  tudja kimutatni.
                                                              Tökéletes társa: a Napraforgó és a TátikaPIPACS
/ aki a hónap 6., 15.,24.
napján született /

Uralkodója a VÉNUSZ

Fejlett a szépérzéke,harmóniára,
nyugalomra törekszik.

Barátságos modorával,

derűs természetével   megszeretteti magát.Felelősségtel-
jes,szolgálatkész, szívesen segít má-
sokon.nem esik kétségbe,ha egyedül
kell lennie.Mivel nagyon érzékeny,
könnyen meg lehet bántani.Átérzi mások problémáit,szinte
minden helyzetben megtalálja a megoldást.Szereti az élveze-
teket: a jó evést, ivást, kellemes hangulatot. A szerelemben 
az érzései vezetik. Álmodozó, romantikus,csodálatos szerető.
                                                                     Mindennek megadja a módját. Ha megtalálta párját, igyek -
                                                                  szik kedvébe járni, de mindig szüksége van egy kuckóra,aho-
                                                                        vá visszavonulhat.
                                                               Tökéletes társa: a Rózsa és a TátikaORCHIDEA
/ aki a hónap 7.,16.,25.
napján született /

Uralkodója a NEPTUNUSZ

Érzékeny, kötelességtudó, zárkó -
zott.Titokzatos és titoktartó.Igazi
művészlélek, erős fantáziával, jó
kézügyességgel. Megérzi mások 
gondolatait,még a közelgő tragédi-
át is.Szívesen aláveti magát mások
akaratának,mert fél az egyedüllét -
től.Közösségre vágyik, de nem törekszik vezető szerepre. Min-
denről határozott véleménye van, de megtartja magának.Na -
gyon tud titkot tartani.Ha a munkájában örömét leli és párja
 mellett biztonságban érzi magát, akkor boldog és elégedett.   
A szerelemben hűséges és odaadó. Harmóniára törekszik.
Tökéletes társa lehet: a TátikaMARGARÉTA
/ aki a hónap 8.,17.,26.
napján született /

Uralkodója a PLÚTÓ

Nem szereti a pompát, a könnyű
szórakozást, az igénytelenséget.
Zárkózott, nehezen megközelíthe-
tő, saját törvénye szerint él.Má -
soktól és önmagától is sokat kö -
vetel.A munka megszállotja,örök-
ké bizonyítani akar. Kitartó, meg-
bízható, ragaszkodik az elveihez,sokszor csalódás éri. A sze-
relemben is a tökéletes társra vágyik. Féltékeny természetű.
Ha valaki megbántja, azt örökre kizárja a szívéből.
Tökéletes társa lehet: a Nefelejcs, a BazsarózsaRÓZSA
/ aki a hónap 9., 18., 27.
napján született /

Uralkodója a MARS

Tele van energiával,vállalkozó
kedvvel.Élénk, kedves, elbűvölő.
Mindent akar: hírnevet,szerelmet,
boldogságot, gazdagságot. Fiata -
los és friss,könnyen magával ragad
másokat.Életét pezsgés jellemzi,
de toleráns másokkal. Gyakorla -
tias,őszinte, nyílt lapokkal játszik.Senkinek nem akar ártani.
A szerelemben tüzes és lehengerlő.Romantikus alkat, de nem
szívesen beszél érzelmeiről. Fontos számára az erotika. Hű -
ség esküt nem tesz.
Tökéletes társa lehet: a Tátika és a Pipacs

 

Kereső
Belépés
 
 

" Ha szeretnek
olyan,mintha
kétfelől
sütne ránk
a Nap."
" A sok kis
jelentéktelen,
egyszerű
gesztus teszi
elvislhetővé
az életet.
Egy mosoly,
egy érintés,
egy szó,
kedvesség és
törődés. "" A nagy
szavak
nem érnek
semmit.
Elszállnak
mint az
őszi szél.
De a
szeretet,
ha szívből
 fakad
elkiséri az
embert,
ameddig él."" A boldogság
az élet apró
dolgaiban
rejlik.
Aki nem
figyel,
annak
számára
láthatatlan
marad. "
" Mennyi
szín és
furcsaság
az élet,
mindez
mennyi
  emlék és
   remény."
" Csak az tud
élni,kinek
szívéből
nem fogy
a szeretet,
kinek lelke
élettől
vidám,
a világ
szépségein
ámulva
csodál,
ki minden
könnyből
szivárványt
  csinál. "" Nemes
élethez
nem
kellenek
nagy
cselekedetek,
csupán
tiszta szív
és sok
  szeretet. "
/Pázmány
Péter /" Emberi
törvény
kibírni
mindent
S menni
mindig
tovább,
Még akkor 
is ha nem
élnek már
benned
remények
és csodák "
/Hemingway/" Higgy a
csodákban,
mert teli
van vele
az élet.
De ami
legfontosabb,
higgy
magadban,
mert
odabent
a lelkedben
rejtőzi a
csoda
a remény,
a szeretet
és a
  holnap
álmai."

Szavazás
Nincs szavazás feltöltve
0.02 mp